Hitac - gibanje

Java applet prikazuje gibanje hica pod pretpostavkom da se otpor sredstva (kojim se giba) može zanemariti.

[Reset] - početno stanje (mogu mu se zadati visina sa koje hitac polazi [0.000 m - 100.000 m], intenzitet brzine [0.000 ms-1 - 100.000 ms-1] i kut
                koji ona zatvara s horizontalom [0° - 90°], kao i masa tijela [0.000 kg - 10.000 kg] i gravitacijsko ubrzanje [1.000 ms-2 - 100 ms-2])
[Start] - pokrećemo  simulaciju
[Usporeno] - simulaciju usporavamo 10 puta

Applet crta putanju hica ispisujući podatke o jednoj od pet veličina koje se mogu izabrati: koordinatama, brzini, ubrzanju, sili ili energiji tijela.

 

 
Physics
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/projectile_cr.htm
© Walter Fendt, 13. rujna 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.