Kolotura

U appletu se demonstrira rad koloture, jednostavnog alata koji omogućuje podizanje tereta silom koja je višestruko manja od težine tereta.

Povlačenjem kraja niti mišem podiže se ili spušta teret. Ako se pri tome pritisne lijeva tipka miša, kraj niti pokazuje dinamometar koji mjeri silu zatezanja niti. U appletu je moguće izabrati broj kotača u koloturi, težinu utega [0 N - 40 N] i težinu jednog kotača [0 N - 40 N], [( vrijedi G + G* = 40 N)], a applet izračunava i prikazuje minimalnu silu potrebnu za podizanje utega. Ukoliko je potrebna sila za podizanje veća od opsega dinamometra (10 N), applet sam umanjuje vrijednost težine utega.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/pulleysystem_cr.htm
© Walter Fendt, 24. ožujka 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.