Refrakcijski astronomski teleskop

Java applet simulira rad refrakcijskog astronomskog teleskopa, optičkog uređaja koji je namijenjen promatranju jako udaljenih predmeta. Pri promatranju, ti predmeti oku promatrača izgledaju uvećano.

Ideja refrakcijskog astronomskog teleskopa zasniva se na kombiniranju dva principa:

Konstrukcija refrakcijskog astronomskog teleskopa sastoji se od dvije sabirne leće, jedne bliže promatranom objektu, koja se naziva objektiv i druge, bližeg oku promatrača, koja se naziva okular. Žarišna daljina objektiva (f1) veća je od žarišne daljine okulara (f2), a leće su tako postavljene da se zadnje žarište objektiva poklapa sa prednjim žarištem okulara (udaljenost između leća iznosi f1+f2). Zbog toga, snop paralelnih zraka koji pada na objektiv po prolasku kroz teleskop ostaje paralelan, ali je kut pod kojim snop napušta okular (za male upadne kutove) f1/f2 puta veći od kuta pod kojim snop pada na objektiv.

Applet shematski prikazuje teleskop prikazom leća; osim toga, applet prikazuje i širenje paralelnog snopa zraka kroz teleskop. U appletu se mogu zadati vrijednosti žarišnih daljina (u rasponu 0.05 m do 0.50 m), a paralelni snop zraka se može pomicati povlačenjem mišem. Poslije svake promjene applet izračunava kut između snopa i osi objektiva, odnosno okulara, i uvećanje teleskopa. Pri crtanju zraka, koristi se aproskimacija tanke leće, prikazujući samo jedno (na simetralnoj ravnini) umjesto dva (na ulaznoj i izlaznoj površini) loma zraka. Ispod appleta se, kao ilustracija, prikazuje zvjezdana nakupina Pleiade (Plejade - Vlašići) promatrano golim okom (lijevo) i teleskopom izabranih karakteristika (desno).

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

Uvećanje refrakcijskog astronomskog teleskopa se može izračunati po izrazu (približno za male kutove):

v = – f1 / f2

v .... uvećanje
f1 ... žarišna daljina objektiva
f2 ... žarišna daljina okulara

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/refractor_cr.htm
© Walter Fendt, 8. ožijka 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.