Difrakcija (ogib) svjetlosti na pukotini


Difrakcija (ogib) svjetlosti je pojava da valovi svjetlosti skreću "iza kuta", ogibaju se.  Ako na put zraka monokromatske svjetlosti stavimo npr. tanku nit, a na dovoljnoj udaljenosti od niti zaslon, na njemu nećemo vidjeti oštru sjenu niti. U njezinoj geometrijskoj sjeni, vidjet ćemo svijetle i tamne pruge difrakcije, a u sredini sjene biti će, uvijek svijetla pruga. Optička rešetka je niz pukotina koje su međusobno jednako udaljene.

Java applet simulira eksperiment interferencije svjetlosti koja prolazi kroz pukotinu i pada na kružni zaslon.

U appletu se mogu mijenjati valna dužina svjetlosti i širina pukotine, a applet izračunava i prikazuje interferencijsku sliku, kutove pod kojima se vide maksimumi i minimumi interferencijske slike, i, u ovisnosti od izbora opcije, interferencijsku sliku ili profil intenziteta svjetlosti koja pada na zaslon. Applet također prikazuje numeričku vrijednost relativnog (u odnosu na prvi maksimum) intenziteta svjetlosti koja pada na zaslon skrećući pod kutom koji se može izabrati pomoću klizača.

 
Uvjet maksimuma (približno):
 
a = 0°   or   b sin a  =  (k + ½) l

b ... širina pukotine
a ... kut
k ... red maksimuma (1, 2, 3, ...)
l ... valna dužina

 
Uvjet minimuma:
 
b sin a  =  k l

b ... širina pukotine
a ... kut
k ... red minimuma (1, 2, 3, ...)
l ... valna dužina

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/singleslit_cr.htm.htm
© Walter Fendt, 11. listopada 2003.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.