Longitudinalni stojni valovi

Java applet prikazuje gibanje čestica u cijevi u kojoj je uspostavljen stojni val zvuka.

U appletu se može izabrati oblik cijevi (zatvoren sa jednog ili oba kraja, odnosno otvoren sa oba kraja), harmonik koji se promatra (pritiskom na tipke [Viši] i [Niži]) i zadati dužina cijevi [0.1 m - 10.0 m], a applet računa valnu dužinu i frekvenciju stojnog vala i simulira gibanje čestica. Ispod cijevi applet crta graf amplitude pomaka čestica u ovisnosti od njihovog početnog položaja i slovima "D" i "B" označuje mjesta dolova i bregova stojnog vala.

Radi jasnoće prikaza, amplitude pomaka čestica su dosta uvećane, a brzina čestica umanjena. Pri određivanju valne dužine i frekvencije stojnih valova  usvojena je za brzinu zvuka vrijednost od 343.5 m/s, što odgovara brzini zvuka u zraku pri normalnom atmosferskom tlaku i temperaturi od 20°C.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/stlwaves_cr.htm
© Walter Fendt, 8. lipnja 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.