Wheatston-ov most


Mjernim mostovima (za istosmjernu i izmjeničnu struju) se mjere otpori, induktiviteti, kapacitet i faktor odnosno kut gubitaka. Među najznačajnije mjerne mostove za istosmjernu struju spadaju Wheatston-ov i Thomson-ov most.
Wheatston-ov most je klasična mjerna metoda opisana sredinom 19. stoljeća. Koristi(o) se za mjerenje relativno malih otpora (od 0.05 Ω - 50 kΩ) . Sastoji se od četiri otpornika i preciznog mjernog instrumenta-galvanometra. 

Applet prikazuje mjerni Wheatston-ov most koji se sastoji od nepoznatog otpora Rx, usporednog otpora R1 (etalona) i promjenjivog otpora-potenciometra R2 i R3 , na čiji je srednji izvod spojen precizni digitalni ampermetar. Mjerenje se izvodi tako da se most potpuno uravnoteži, odnosno, ampermetar dovede kliznim kontaktom tako da pokazuje 0 (nulu). Applet može, po želji, prikazati napone U (plava boja) i struje I (crvena boja) u strujnom krugu mosta.

Nepoznati otpor Rx se računa po izrazu:

Rx = R2/ R3 * R1 

R1 .... etalon
R2 .... "lijevi" dio potenciometra
R3 .... "desni" dio potenciometra

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/wheatstone_cr.htm
© Walter Fendt, 11. veljače  2006.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 28. travnja 2006.