Zapojování R, L, C prvků

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cz/combrlc_cz.htm
Walter Fendt, March 19, 2004
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Last modifiation: December 2, 2005