Fyzika

Fyzikální JAVA aplety

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česká verze
www.walter-fendt.de/ph14cz (deprecated)
 
(Java 1.4, 51 apletů, 2018-01-23)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Shqip
Eesti Русский Türkçe Chinesisch Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mechanika
Rovnoměrně zrychlený pohyb HTML5 app
Rovnováha tří sil HTML5 app
Skládání vektorů (výslednice) HTML5 app
Rozklad sil do směrů HTML5 app
Kladkostroj HTML5 app
Rovnováha na páce HTML5 app
Nakloněná rovina HTML5 app
2. Newtonův zákon (experiment) HTML5 app
Pohyb v homogenním grav. poli (vrhy) HTML5 app
Pružná a nepružná srážka HTML5 app
Newtonova kolébka HTML5 app
Rovnoměrný pohyb po kružnici HTML5 app
Kolotoč (dostředivá síla) HTML5 app
1. Keplerův zákon HTML5 app
2. Keplerův zákon HTML5 app
Hydrostatický tlak v kapalinách
Vztlaková síla v kapalině HTML5 app
Kmitání a vlnění
Kyvadlo HTML5 app
Pružinový oscilátor HTML5 app
Vázané oscilátory HTML5 app
Buzené kmitání (Rezonance) HTML5 app
Zázněje - rázy HTML5 app
Stojaté vlnění (Vysvětlení složením s odraženou vlnou) HTML5 app
Stojaté podélné vlnění HTML5 app
Interference dvou kulových vln HTML5 app
Dopplerův jev HTML5 app
Elektřina a magnetismus
Magnetické pole tyčového magnetu HTML5 app
Magnetické pole přímého vodiče s el. proudem HTML5 app
Lorentzova síla HTML5 app
Stejnosměrný elektromotor HTML5 app
Generátor el. proudu HTML5 app
Ohmův zákon HTML5 app
Zapojování rezistorů
Potenciometr HTML5 app
Wheatstoneův můstek HTML5 app
Jednoduchý střídavý obvod HTML5 app
RLC obvody
Elektromagnetický oscilátor HTML5 app
Elektromagnetické vlnění HTML5 app
Optika
Lom paprsku na rozhraní HTML5 app
Chování paprsku na rozhraní (Vysvětlení Huygensovým principem) HTML5 app
Zobrazení spojnou čočkou HTML5 app
Keplerův (čočkový) astronomický dalekohled HTML5 app
Interference světla na dvojštěrbině HTML5 app
Interference světla na štěrbině HTML5 app
Molekulová fyzika a termodynamika
Děje s ideálním plynem
Speciální teorie relativity
Dilatace času HTML5 app
Atomová fyzika
Fotoefekt HTML5 app
Bohrův model vodíkového atomu HTML5 app
Jaderná fyzika
Radioaktivní rozpadové řady
Radioaktivní rozpadový zákon HTML5 app

Walter Fendt, January 23, 2018