Fysik

Java-appletter i fysik

Walter Fendt
Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Dansk version
Dansk
(Java 1.4, 30 applets, 2012-11-19)
Deutsch English Français Español Italiano Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean Polski
Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
Mekanik
Bevægelse med konstant acceleration 11/02/2000 - 06/28/2007
Resulterende kraft (vektoraddition) 11/02/1998 - 01/19/2003
Trisse-system 03/24/1998 - 01/19/2003
Vægtstangsprincippet 11/02/1997 - 01/19/2003
Skråplanen 02/24/1999 - 01/19/2003
Newtons anden lov - eksperiment 12/23/1997 - 01/19/2003
Elastisk og uelastisk stød 11/07/1998 - 01/19/2003
Newtons vugge 11/07/1998 - 01/19/2003
Karrusel (centripetalkraft) 03/10/1999 - 01/19/2003
Trykket af en væskesøjle 02/03/1999 - 01/19/2003
Opdrift i væsker 04/19/1998 - 01/19/2003
Svingninger og bølger
Pendul 05/21/1998 - 01/19/2003
Fjederpendul 05/24/1998 - 01/19/2003
Koblede penduler 07/05/1998 - 01/19/2003
Tvungne svingninger (resonans) 09/11/1998 - 01/19/2003
Stående længdebølger 06/08/1998 - 01/19/2003
Interferens mellem to ringbølger 05/22/1999 - 01/19/2003
Dopplereffekt 02/25/1998 - 01/19/2003
Elektrodynamik
Lorentzkraften 06/01/1998 - 01/19/2003
Jævnstrøms-elektromotor 11/29/1997 - 01/19/2003
Generator 05/08/1998 - 01/19/2003
Ohms lov 11/23/1997 - 01/19/2003
Simple vekselstrømskredsløb 06/13/1998 - 01/19/2003
Elektromagnetisk bølge 09/20/1999 - 07/22/2007
Optik
Lysets brydning 12/20/1997 - 07/19/2007
Reflektion og brydning af bølger (Huygens Princip) 03/05/1998 - 01/19/2003
Relativitetsteori
Tidsforlængelsen 11/15/1997 - 01/19/2003
Atomfysik
Bohrs teori for hydrogenatomet 05/30/1999 - 01/19/2003
Kernefysik
Radioaktive henfaldsrækker 07/20/1998 - 08/09/2007
Henfaldsloven 07/16/1998 - 01/19/2003
Applets in English
Equilibrium of Three Forces 03/11/2000 - 01/18/2003
Resolution of a Force into Components 05/30/2003 - 07/01/2003
Projectile Motion 09/13/2000 - 01/18/2003
Uniform Circular Motion 03/25/2007 - 04/16/2007
Kepler's First Law 03/25/2000 - 01/18/2003
Kepler's Second Law 04/04/2000 - 01/18/2003
Beats 10/21/2001 - 01/18/2003
Standing Wave (Explanation by Superposition with the Reflected Wave) 07/09/2003 - 11/02/2003
Magnetic Field of a Bar Magnet 04/20/2001 - 01/18/2003
Magnetic Field of a Straight Current-Carrying Wire 09/18/2000 - 01/18/2003
Combinations of Resistors 09/11/2002 - 07/04/2003
Potentiometer 02/16/2006 - 03/01/2006
Wheatstone's Bridge 02/11/2006 - 03/01/2006
Combinations of Resistors, Inductors and Capacitors 03/19/2004 - 05/23/2004
Electromagnetic Oscillating Circuit 12/08/1999 - 01/18/2003
Image Formation by Converging Lenses 12/23/2008
Refracting Astronomical Telescope 03/08/2000 - 01/18/2003
Interference of Light at a Double Slit 10/07/2003 - 11/01/2003
Diffraction of Light by a Single Slit 10/11/2003 - 11/01/2003
Special Processes of an Ideal Gas 12/25/1999 - 01/18/2003
Photoelectric Effect 02/20/2000 - 01/18/2003

Walter Fendt, 19. november 2012
Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)

Copyright
Awards, Links

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS