Simple vekselstrømskredsløb

Denne java-applet viser et simpelt kredsløb bestående af en spændingsforsyning med vekselspænding og, afhængigt af den valgte radioknap, enten en resistor (uden induktivitet), en kapacitor eller en ideal spole (uden resistans). Desuden er der instrumenter til måling af spændingsforskel U (blå) og strømstyrke I (rød).

Under tegningen af kredsløbet ser du til venstre et vektordiagram; det er muligt at aflæse de øjeblikkelige svingningsfaser ud fra positionen af de to vektorer (blå for spændingen, rød for strømstyrken). Projektionen af en vektor på de vandrette akser svarer til den øjeblikkelige værdi for U henholdsvis I. Nederst til højre er spændingens og strømstyrkens tidsafhængighed illustreret i et diagram.

"Stop"-knappen nulstiller kredsløbet. Du kan stoppe og genoptage simulationen med "Pause / fortsæt"-knappen. Hvis du vælger "Langsom gengivelse" bliver animationen 5 gange så langsom.

Det er muligt at variere de forvalgte værdier for frekvens, maksimal spænding samt henholdsvis resistans, kapacitet eller induktivitet. Programmet vil vise den nye værdi for den maksimale strømstyrke.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fysik
Fysikappletter

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14dk/accircuit_dk.htm
© Walter Fendt, 1998-06-13
© Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Sidste ændring: 2003-01-19