Reflektion og brydning af bølger
(forklaring gennem Huygens princip)

Denne applet er en slags vejledning (tutorial), som forklarer reflektion og brydning ved hjælp af Huygens princip. Forklaringer til hvert trin er indeholdt i tekstboksen. Når du har afsluttet et trin, så klik på "Næste trin"-knappen! Du kan stoppe simulationen midlertidigt og senere fortsætte med "Pause/fortsæt"-knappen. Med de tre tekstfelter har du mulighed for at variere begge mediers brydningsindeks og indfaldsvinklen. Mediet med det mindste brydningsindeks (størst fasehastighed) er malet gult, det andet blåt.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fysik
Fysikappletter

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14dk/huygenspr_dk.htm
© Walter Fendt, 1998-03-05
© Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Sidste ændring: 2003-01-19