Interferens mellem to ringbølger

Denne java-applet viser interferensen mellem to ringbølger f.eks. i vand (det kunne også godt være et snit i to kugleformede lydbølger). Bølgerne udbreder sig fra to kilder, der svinger i fase. For interferens mellem bølger gælder superpositionsprincippet, der siger, at udsvingene skal lægges sammen, regnet med fortegn.

Du kan observere følgende to ekstreme tilfælde:

I de punkter, hvor forskellen Δs i begge bølgers vejlængde (forskellen i afstanden til de to bølgegivere) er et helt multiplum af bølgelængden λ, ankommer bølgerne i den samme fase: Det betyder, at bølgetoppe (sorte cirkler) henholdsvis bølgedale (grå cirkler) altid ankommer samtidig, sådan at vi får konstruktiv interferens (maksimal amplitude). Punkter med denne egenskab er placeret på de røde kurver.

Lige modsat er forholdene for de punkter, hvor forskellen Δs i begge bølgers vejlængde er et halvtalligt multiplum af bølgelængden λ: I disse punkter, der er placeret på de blå kurver, ankommer en bølgetop fra den ene bølgegiver altid samtidig med en bølgedal fra den anden bølgegiver, således at de to bølger svækker hinanden (destruktiv interferens, minimal amplitude).

Med "Pause / fortsæt"-knappen kan du stoppe simulationen midlertidigt og herefter genoptage den. Hvis du vælger "Langsom gengivelse" vil animationen blive vist 5 gange så langsomt. Du kan variere afstanden mellem de to bølgegivere og bølgelængden ved at benytte de tilsvarende tekstfelter (husk at trykke "Enter"!). Forneden vil programmet angive forskellen Δs i vejlængden (se ovenstående) for det violette punkt, som du kan manøvrere rundt med med museknappen holdt nede.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fysik
Fysikappletter

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14dk/interference_dk.htm
© Walter Fendt, 1999-05-22
© Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Sidste ændring: 2003-01-19