Ohms lov

Denne applet viser et simpelt kredsløb med en resistor. Herudover er der to måleapparater til rådighed: Et voltmeter (parallelt med resistoren) og et amperemeter (i serie med resistoren).

Begge udvalgsbokse tjener til indstilling af måleområdet. Hvis du ser advarslen "Maksimum overskredet!", så skal du vælge et passende måleområde. Resistansen (R) og spændingsforskellen (U) kan du ændre med de fire knapper. Nederst til højre er værdierne for spændingsforskel (U) og strømstyrke (I) indikeret.

Java runtime environment not installed or deactivated

I en metallisk leder ved konstant temperatur er den elektriske spændingsforskel og strømstyrke ligefrem proportionale.
 

 
Fysik
Fysikappletter

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14dk/ohmslaw_dk.htm
© Walter Fendt, 1997-11-23
© Dansk version: Morten Brydensholt (ORBIT)
Sidste ændring: 2003-01-19