Physics

Java Applets on Physics

Walter Fendt
Translation: Kaido Reivelt (www.fyysika.ee)
Estonian version
Eesti
www.walter-fendt.de/ph14ee (deprecated)
 
HTML5 apps (English):
www.walter-fendt.de/html5/phen
(Java 1.4, 50 applets, 2018-01-21)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky
Shqip Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mechanics
Liikumine konstantse kiirendusega 11/02/2000 - 07/24/2007
Kolme jõu tasakaal 03/11/2000 - 07/24/2007
Jõudude resultant (vektorite liitmine) 11/02/1998 - 07/24/2007
Jõu lahutamine komponentideks 05/30/2003 - 07/24/2007
Plokksüsteemid 03/24/1998 - 07/24/2007
Jõumomentide tasakaal 11/02/1997 - 07/24/2007
Kaldpind 02/24/1999 - 07/24/2007
Newtoni teise seaduse demonstratsioon 12/23/1997 - 07/24/2007
Mürsu trajektoor 09/13/2000 - 07/24/2007
Elastne ja mitteelastne põrge 11/07/1998 - 07/24/2007
Impulsi jäävus 11/04/1997 - 07/24/2007
Ühtlane ringjooneline liikumine 03/25/2007 - 07/24/2007
Karusselli mudel (kesktõmbejõud) 03/10/1999 - 07/24/2007
Kepleri esimene seadus 03/25/2000 - 07/24/2007
Kepleri teine seadus 04/04/2000 - 07/24/2007
Hüdrostaatiline rõhk vedelikes 02/03/1999 - 07/24/2007
Üleslükkejõud vedelikes 04/19/1998 - 07/24/2007
Oscillations and Waves
Pendel 05/21/1998 - 07/24/2007
Vedrupendel 05/24/1998 - 07/24/2007
Ühendatud pendlid 07/05/1998 - 07/24/2007
Sundvõnkumine (resonants) 09/11/1998 - 07/24/2007
Kahe võnkumise summa 10/21/2001 - 07/24/2007
Seisulaine (ristlaine) (Seletus kasutades algse laine ja peegeldunud laine superpositsiooni) 07/09/2003 - 07/24/2007
Seisulaine (pikilaine) 06/08/1998 - 07/24/2007
Kahe ring- või keralaine interferents 05/22/1999 - 07/24/2007
Doppleri efekti näide 02/25/1998 - 07/24/2007
Electrodynamics
Varbmagneti magnetväli 04/20/2001 - 07/24/2007
Vooluga sirgjuhtme magnetväli 09/18/2000 - 07/24/2007
Vooluga juhe magnetväljas 06/01/1998 - 07/24/2007
Alalisvoolumootor 11/29/1997 - 07/24/2007
Generaator 05/08/1998 - 07/24/2007
Ohmi seadus 11/23/1997 - 07/24/2007
Takistite ühendused 09/11/2002 - 07/24/2007
Potentsiomeeter 02/16/2006 - 07/24/2007
Mõõtesild 02/11/2006 - 07/24/2007
Lihtsad vahelduvvooluahelad 06/13/1998 - 07/24/2007
Takistite, kondensaatorite ja induktiivpoolide lülitused 03/19/2004 - 07/24/2007
Võnkering 12/08/1999 - 07/24/2007
Elektromagnetlaine 09/20/1999 - 07/24/2007
Optics
Valguse peegeldumine ja murdumine 12/20/1997 - 07/25/2007
Valguse peegeldumine ja murdumine (Huygens' principle) 03/05/1998 - 07/25/2007
Teleskoop 03/08/2000 - 07/25/2007
Valguse interferents kaksikpilus 10/07/2003 - 07/25/2007
Valguse difraktsioon ühes pilus 10/11/2003 - 07/25/2007
Thermodynamics
Gaaside isprotsessid 12/25/1999 - 07/25/2007
Theory of Relativity
Relativistlik aeg 11/15/1997 - 07/25/2007
Physics of Atoms
Fotoefekt 02/20/2000 - 07/25/2007
Bohri teooria kirjeldamaks vesiniku aatomit 05/30/1999 - 07/25/2007
Nuclear Physics
Radioaktiivse lagunemise ahelad 07/20/1998 - 08/10/2007
Radioaktiivse lagunemise seadus 07/16/1998 - 07/25/2007

Walter Fendt, January 21, 2018