Physics

Java Applets on Physics

Walter Fendt
Translation: Kaido Reivelt (www.fyysika.ee)
Estonian version
Eesti
www.walter-fendt.de/ph14ee (deprecated)
 
(Java 1.4, 50 applets, 2018-03-07)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky
Shqip Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mechanics
Liikumine konstantse kiirendusega HTML5 app
Kolme jõu tasakaal HTML5 app
Jõudude resultant (vektorite liitmine) HTML5 app
Jõu lahutamine komponentideks HTML5 app
Plokksüsteemid HTML5 app
Jõumomentide tasakaal HTML5 app
Kaldpind HTML5 app
Newtoni teise seaduse demonstratsioon HTML5 app
Mürsu trajektoor HTML5 app
Elastne ja mitteelastne põrge HTML5 app
Impulsi jäävus HTML5 app
Ühtlane ringjooneline liikumine HTML5 app
Karusselli mudel (kesktõmbejõud) HTML5 app
Kepleri esimene seadus HTML5 app
Kepleri teine seadus HTML5 app
Hüdrostaatiline rõhk vedelikes
Üleslükkejõud vedelikes HTML5 app
Oscillations and Waves
Pendel HTML5 app
Vedrupendel HTML5 app
Ühendatud pendlid HTML5 app
Sundvõnkumine (resonants) HTML5 app
Kahe võnkumise summa HTML5 app
Seisulaine (ristlaine) (Seletus kasutades algse laine ja peegeldunud laine superpositsiooni) HTML5 app
Seisulaine (pikilaine) HTML5 app
Kahe ring- või keralaine interferents HTML5 app
Doppleri efekti näide HTML5 app
Electrodynamics
Varbmagneti magnetväli HTML5 app
Vooluga sirgjuhtme magnetväli HTML5 app
Vooluga juhe magnetväljas HTML5 app
Alalisvoolumootor HTML5 app
Generaator HTML5 app
Ohmi seadus HTML5 app
Takistite ühendused
Potentsiomeeter HTML5 app
Mõõtesild HTML5 app
Lihtsad vahelduvvooluahelad HTML5 app
Takistite, kondensaatorite ja induktiivpoolide lülitused
Võnkering HTML5 app
Elektromagnetlaine HTML5 app
Optics
Valguse peegeldumine ja murdumine HTML5 app
Valguse peegeldumine ja murdumine (Huygens' principle) HTML5 app
Teleskoop HTML5 app
Valguse interferents kaksikpilus HTML5 app
Valguse difraktsioon ühes pilus HTML5 app
Thermodynamics
Gaaside isprotsessid
Theory of Relativity
Relativistlik aeg HTML5 app
Physics of Atoms
Fotoefekt HTML5 app
Bohri teooria kirjeldamaks vesiniku aatomit HTML5 app
Nuclear Physics
Radioaktiivse lagunemise ahelad HTML5 app
Radioaktiivse lagunemise seadus HTML5 app

Walter Fendt, March 7, 2018