Üleslükkejõud vedelikes

Selles simulatsioonis vaatleme lihtsat eksperimenti, kus vedelikku asetatakse vedrukaalu otsas rippuv keha (vedelikku kastmist tuleb teha hiire kursoriga kaalu ülemist otsa nihutades otse joonisel). Kaalu näitu jälgides selgub, et vedelikku asetatud kehad kaaluvad vähem.

Simulatsioonis saab vastavate tekstiväljade kaudu teatud piirides muuta keha ja vedeliku parameetreid (pärast uute andmete sisestamist vajutage arvutiklahvi "Enter"). Simulatsioon näitab ka keha sügavuse, vedeliku pinna alla jääva ruumala, kehale mõjuva üleslükkejõu jt parameetrite arvväärtused. Eeldame, et raskuskiirendus g = 9.81 m/s2.

Kui näete punaste tähtedega kirja "Maksimum ületatud", siis peate valima õiged simulatsiooni parameetrid.

Archimedese seadus:
Vedelikus kehale mõjuv üleslükkejõud on võrdne selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku kaaluga.
 

 
Füüsika
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14ee/buoyforce_ee.htm
© Walter Fendt, April 19, 1998
© Translation: Kaido Reivelt, 2007 (www.fyysika.ee)
Last modification: January 25, 2010