Ühtlane ringjooneline liikumine

Selles simulatsioonis saame uurida punktmassi koordinaatide, kiiruse, kiirenduse muutumist ühtlasel ringjoonelisel liikumisel ning samuti sellist liikumist põhjustavat jõudu (sisestades vastava valiku kontrollpaneeli alumises osas). Süsteemi parameetrid saab sisestada vastavatesse tekstiväljadesse (pärast sisestust vajuta arvutiklahvi "Enter", sisestamine on võimalik vaid peatatud simulatsioonis (nupp "Algseis")). Simulatsiooni käivitab klahv "Start".

Sõltuvalt valikust saab simulatsioonis jälgida ka kiiruse-, kiirenduse- või jõuvektori x- ja y-suunalise kompnendi muutumist ühtlasel ringjoonelisel liikumisel.

 

 

 
Füüsika
Physik-Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14ee/circmotion_ee.htm
© Walter Fendt, March 25, 2007
© Translation: Kaido Reivelt, 2007 (www.fyysika.ee)
Last modification: January 17, 2010