Valguse interferents kaksikpilus

Kui valgustame kaht väga peenikest pilu laserivalgusega, siis pilude taga tekkiv valgusväli on kirjeldatav nendelt piludelt tekkivate valgusväljade interferentsina. Käesolevas simulatsioonis uurime seda nähtust täpsemalt.

Roheliselt juhtpaneelilt on võimalik muuta valgusallika lainepikkust ja pilude omavahelist kaugust, vasakul paneelil näeme siis koheselt katse tulemust. Tekstiväljadelt "Maksimum" ja "Miinimum" saame lugeda interferentsimaksimumide asukohti nurkade järgi, valik "Interferentsimuster"/"Intensiivsuse graafik" laseb valida kollase paneeli alumises pooles oleva esituse iseloomu.

 

 
Interferentsimaksimumi tekkimise tingimus:
 
d sin a  =  k l

kus:
d ... pilude omavaheline kaugus
a ... nurk otse liikuva ning vaadeldava punkti poole suunduva kiire vahel
k ... maksimumi järk (0, 1, 2, ...)
l ... lainepikkus

 
Interferentsimiiminumi tekkimise tingimus:
 
d sin a  =  (k + ½) l
 

 
Füüsika
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14ee/doubleslit_ee.htm
© Walter Fendt, October 7, 2003
© Translation: Kaido Reivelt, 2007 (www.fyysika.ee)
Last modification: January 29, 2010