Gaaside isprotsessid

Gaasidel on kolm põhilist termodünaamilist parameetrit - rõhk, ruumala ja temperatuur. Isoprotsessid on sellised gaasi parameetrite muutused, kus üks neist parameetritest jääb konstantseks. Need on ideaalse gaasi olekuvõrrandi

pV/T = const

erijuhud, kus p-rõhk, V-ruumala, T-temperatuur.

Selles simulatsioonis saab vaadelda isobaarilist (konstantse rõhuga, V/T=const), isohoorset (konstantse ruumalaga, p/T=const) ja isotermilist (konstantse temperatuuriga, pV=const) protsessi. Simulatsiooni kasutamiseks tuleks vajutada "Start" nuppu. Pärast seda on võimalik valida nende kolme protsessi vahel ning vajutades "Algolek" ja siis jälle "Start" näeme, mis juhtub.

Kollasel paneelil on kujutatud kolb silindris, mille külge on kinnitatud baromeeter ja termomeeter. Punane ja sinine nool näitavad vastavalt soojusenergia ja mehaanilise töö energia liikumise suunda. Graafikud näitavad protsessi asendit V-T, p-T ja p-V graafikutel.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Füüsika
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14ee/gaslaw_ee.htm
Walter Fendt, December 25, 1999
Translation: Kaido Reivelt, 2007 (www.fyysika.ee)
Last modification: January 30, 2010