Kaldpind

Selles simulatsioonis vaadeldakse keha liikumist kaldpinnal.

Nupp "Algseis" viib keha algseisu (väljaspool pildi serva), nupp "Start" alustab ja katkestab simulatsiooni. Olenevalt valikust Vedruskaala/Jõuvektorid näitab simulatsioon kas vedrukaalu, kust saab lugeda klotsile mõjuva jõu suuruse või klotsile mõjuvate jõudude vektoreid oma kaldpinnaga paralleelse ja ristkomponendiga.

Kaldpinna nurka ja hõõrdetegurit saab teatud piirides muuta. Simulatsioon arvutab ka kõigi jõudude arvväärtused.

 

 
Füüsika
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14ee/inclplane_ee.htm
© Walter Fendt, February 24, 1999
© Translation: Kaido Reivelt, 2007 (www.fyysika.ee)
Last modification: January 16, 2010

This applet was developed at the suggestion of my Spanish colleague José Villasuso.