Physics

Java Applets on Physics

Walter Fendt
Translation: Kaido Reivelt (www.fyysika.ee)
Estonian version
Eesti
(Java 1.4, 50 applets, 2012-12-13)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski
Česky Vietnamese Hrvatski Shqip Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle).
Mechanics
Liikumine konstantse kiirendusega 11/02/2000 - 07/24/2007
Kolme jõu tasakaal 03/11/2000 - 07/24/2007
Jõudude resultant (vektorite liitmine) 11/02/1998 - 07/24/2007
Jõu lahutamine komponentideks 05/30/2003 - 07/24/2007
Plokksüsteemid 03/24/1998 - 07/24/2007
Jõumomentide tasakaal 11/02/1997 - 07/24/2007
Kaldpind 02/24/1999 - 07/24/2007
Newtoni teise seaduse demonstratsioon 12/23/1997 - 07/24/2007
Mürsu trajektoor 09/13/2000 - 07/24/2007
Elastne ja mitteelastne põrge 11/07/1998 - 07/24/2007
Impulsi jäävus 11/04/1997 - 07/24/2007
Ühtlane ringjooneline liikumine 03/25/2007 - 07/24/2007
Karusselli mudel (kesktõmbejõud) 03/10/1999 - 07/24/2007
Kepleri esimene seadus 03/25/2000 - 07/24/2007
Kepleri teine seadus 04/04/2000 - 07/24/2007
Hüdrostaatiline rõhk vedelikes 02/03/1999 - 07/24/2007
Üleslükkejõud vedelikes 04/19/1998 - 07/24/2007
Oscillations and Waves
Pendel 05/21/1998 - 07/24/2007
Vedrupendel 05/24/1998 - 07/24/2007
Ühendatud pendlid 07/05/1998 - 07/24/2007
Sundvõnkumine (resonants) 09/11/1998 - 07/24/2007
Kahe võnkumise summa 10/21/2001 - 07/24/2007
Seisulaine (ristlaine) (Seletus kasutades algse laine ja peegeldunud laine superpositsiooni) 07/09/2003 - 07/24/2007
Seisulaine (pikilaine) 06/08/1998 - 07/24/2007
Kahe ring- või keralaine interferents 05/22/1999 - 07/24/2007
Doppleri efekti näide 02/25/1998 - 07/24/2007
Electrodynamics
Varbmagneti magnetväli 04/20/2001 - 07/24/2007
Vooluga sirgjuhtme magnetväli 09/18/2000 - 07/24/2007
Vooluga juhe magnetväljas 06/01/1998 - 07/24/2007
Alalisvoolumootor 11/29/1997 - 07/24/2007
Generaator 05/08/1998 - 07/24/2007
Ohmi seadus 11/23/1997 - 07/24/2007
Takistite ühendused 09/11/2002 - 07/24/2007
Potentsiomeeter 02/16/2006 - 07/24/2007
Mõõtesild 02/11/2006 - 07/24/2007
Lihtsad vahelduvvooluahelad 06/13/1998 - 07/24/2007
Takistite, kondensaatorite ja induktiivpoolide lülitused 03/19/2004 - 07/24/2007
Võnkering 12/08/1999 - 07/24/2007
Elektromagnetlaine 09/20/1999 - 07/24/2007
Optics
Valguse peegeldumine ja murdumine 12/20/1997 - 07/25/2007
Valguse peegeldumine ja murdumine (Huygens' principle) 03/05/1998 - 07/25/2007
Teleskoop 03/08/2000 - 07/25/2007
Valguse interferents kaksikpilus 10/07/2003 - 07/25/2007
Valguse difraktsioon ühes pilus 10/11/2003 - 07/25/2007
Thermodynamics
Gaaside isprotsessid 12/25/1999 - 07/25/2007
Theory of Relativity
Relativistlik aeg 11/15/1997 - 07/25/2007
Physics of Atoms
Fotoefekt 02/20/2000 - 07/25/2007
Bohri teooria kirjeldamaks vesiniku aatomit 05/30/1999 - 07/25/2007
Nuclear Physics
Radioaktiivse lagunemise ahelad 07/20/1998 - 08/10/2007
Radioaktiivse lagunemise seadus 07/16/1998 - 07/25/2007

Walter Fendt, December 13, 2012

Copyright