Μοντέλο ατόμου του Bohr

 

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/bohrh_gr.htm
© Walter Fendt, May 30, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 21, 2005