Ηλεκτρομαγνητικό κύμα

Αυτή η προσομοίωση δείχνει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα, και συγκεκριμένα ένα επίπεδο πολωμένο κύμα που διαδίδεται κατά μήκος του άξονα x. Τα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου (κόκκινα) είναι παράλληλα στον άξονα y, τα δε διανύσματα του μαγνητικού πεδίου (μπλε) είναι παράλληλα στον άξονα z.

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/emwave_gr.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 20, 2005