Διεργασίες σε ιδανικό αέριο

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/gaslaw_gr.htm
© Walter Fendt, December 25, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 20, 2005