Φυσική

Java Applets on Physics

Walter Fendt
Translation: WebLab NHRF
Greek version
Ελληνικά
(Java 1.4, 32 applets, 2012-12-08)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
Μηχανική
Ισορροπία τριών δυνάμεων 03/11/2000 - 11/18/2005
Πρόσθεση διανυσμάτων 11/02/1998 - 11/18/2005
Σύστημα τροχαλιών 03/24/1998 - 11/18/2005
Ο μοχλός 11/02/1997 - 10/28/2005
Κεκλιμένο επίπεδο 02/24/1999 - 11/18/2005
Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα 12/23/1997 - 11/18/2005
Ελαστική και ανελαστική Κρούση 11/07/1998 - 11/19/2005
Μοντέλο λούνα-παρκ 03/10/1999 - 11/19/2005
Υδροστατική πίεση σε ρευστά 02/03/1999 - 11/19/2005
Η άνωση 04/19/1998 - 11/19/2005
Ταλαντώσεις και Κύματα
Μαθηματικό εκκρεμές 05/21/1998 - 11/19/2005
Αρμονικός ταλαντωτής 05/24/1998 - 11/19/2005
Συζευγμένα εκκρεμή 07/05/1998 - 11/19/2005
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις 09/11/1998 - 11/19/2005
Στάσιμα διαμήκη κύματα 06/08/1998 - 11/19/2005
Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων 05/22/1999 - 11/19/2005
Φαινόμενο Doppler 02/25/1998 - 11/20/2005
Ηλεκτρομαγνητισμός
Δύναμη Λαπλάς 06/01/1998 - 11/20/2005
Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος 11/29/1997 - 11/20/2005
Γεννήτρια (εναλλακτήρας) 05/08/1998 - 11/20/2005
Νόμος του Ohm 11/23/1997 - 11/20/2005
Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος 06/13/1998 - 11/20/2005
Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων 12/08/1999 - 11/20/2005
Ηλεκτρομαγνητικό κύμα 09/20/1999 - 11/20/2005
Οπτική
Διάθλαση φωτός 12/20/1997 - 11/20/2005
Διοπτρικό τηλεσκόπιο 03/08/2000 - 11/20/2005
Θερμοδυναμική
Διεργασίες σε ιδανικό αέριο 12/25/1999 - 11/20/2005
Θεωρία της Σχετικότητας
Διαστολή του χρόνου 11/15/1997 - 11/20/2005
Ατομική φυσική
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 02/20/2000 - 11/08/2005
Μοντέλο ατόμου του Bohr 05/30/1999 - 11/21/2005
Πυρνική φυσική
Ραδιενεργές σειρές 07/20/1998 - 08/09/2007
Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων 07/16/1998 - 11/08/2005

Walter Fendt, December 8, 2012

Copyright
Awards and Links