Φυσική

Java Applets on Physics

Walter Fendt
Translation: WebLab NHRF
Greek version
Ελληνικά
www.walter-fendt.de/ph14gr (deprecated)
 
(Java 1.4, 32 applets, 2017-12-08)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky Shqip
Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Μηχανική
Ισορροπία τριών δυνάμεων HTML5 app
Πρόσθεση διανυσμάτων HTML5 app
Σύστημα τροχαλιών HTML5 app
Ο μοχλός HTML5 app
Κεκλιμένο επίπεδο HTML5 app
Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
Ελαστική και ανελαστική Κρούση HTML5 app
Μοντέλο λούνα-παρκ
Υδροστατική πίεση σε ρευστά
Η άνωση
Ταλαντώσεις και Κύματα
Μαθηματικό εκκρεμές
Αρμονικός ταλαντωτής
Συζευγμένα εκκρεμή
Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις HTML5 app
Στάσιμα διαμήκη κύματα
Συμβολή δύο κυκλικών ή σφαιρικών κυμάτων
Φαινόμενο Doppler HTML5 app
Ηλεκτρομαγνητισμός
Δύναμη Λαπλάς
Ηλεκτρικός κινητήρας συνεχούς ρεύματος
Γεννήτρια (εναλλακτήρας)
Νόμος του Ohm
Απλά κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος
Κυκλώματα ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων
Ηλεκτρομαγνητικό κύμα
Οπτική
Διάθλαση φωτός
Διοπτρικό τηλεσκόπιο
Θερμοδυναμική
Διεργασίες σε ιδανικό αέριο
Θεωρία της Σχετικότητας
Διαστολή του χρόνου
Ατομική φυσική
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Μοντέλο ατόμου του Bohr
Πυρνική φυσική
Ραδιενεργές σειρές
Νόμος ραδιενεργών διασπάσεων

Walter Fendt, December 8, 2017