Σύστημα τροχαλιών

Μπορείτε να ανυψώσετε ή να κατεβάσετε το φορτίο με το ποντίκι. Αν κάνετε κλικ με ένα κουμπί του ποντικιού, θα εμφανιστεί ένα δυναμόμετρο το οποίο θα δείχνει την τάση του σκοινιού. Μπορείτε να μεταβάλλετε τον αριθμό των τροχαλιών, το βάρος του φορτίου και των κινητών τροχαλιών χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πλαίσια. Θα μεταβληθούν όσες τιμές οδηγούν σε τάση μεγαλύτερη των 10 Ν, που είναι η μέγιστη μετρήσιμη από το δυναμόμετρο.

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/pulleysystem_gr.htm
© Walter Fendt, March 24, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 18, 2005