Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις

Το πάνω μέρος ενός αρμονικού ταλαντωτή (κόκκινος κύκλος) τίθεται σε παλινδρομική κίνηση (λόγου χάρη, με το χέρι). Αυτή η κίνηση είναι αρμονική, άρα περιγράφεται από μία ημιτονοειδής συνάρτηση. Ταλαντώσεις οι οποίες δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ονομάζονται εξαναγκασμένες.
Το κουμπί Επαναφορά επαναφέρει τον αρμονικό ταλαντωτή στην αρχική του θέση. Μπορείτε να ξεκινήσετε, να παύσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με τα άλλα δύο κουμπιά. Αν επιλέξετε το Αργή Κίνηση, η κίνηση επιβραδύνεται κατά πέντε φορές. Η σταθερά του ελατηρίου, η μάζα, η σταθερά απόσβεσης του ταλαντωτή και η κυκλική συχνότητα του διεγέρτη μπορούν να μεταβληθούν εντός ορισμένων ορίων. (πατάτε Επαναφορά, εισάγετε τιμές και πατάτε Enter). Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ένα εκ των τριών διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί:

Ξεχωρίζουμε συνολικά τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:

Αν η σταθερά απόσβεσης (η τριβή) είναι πολύ μικρή, η μεταβατική φάση γίνεται υπερβολικά μεγάλη. Θα πρέπει να περιμένετε για να παρατηρήσετε τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις.

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/resonance_gr.htm
© Walter Fendt, September 9, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 7, 2005