Πρόσθεση διανυσμάτων

Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα (το οποίο θεωρείται σημειακό). Μπορείτε να μεταβάλλετε τον αριθμό των δυνάμεων από το δεξιό πεδίο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα μεγέθη και τις διευθύνσεις αυτών των δυνάμεων σέρνοντας με το ποντίκι τις μύτες των διανυσμάτων (μπλε βέλη) στην επιθυμητή θέση, έχοντας πατημένο ένα κουμπί.

Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης των διανυσμάτων. Μόλις πατήσετε στο κουμπί Εύρεση συνισταμένης το πρόγραμμα θα σας δείξει τις αναγκαίες παράλληλες μετατοπίσεις των διανυσμάτων, και θα εμφανίσει με κόκκινο χρώμα το διάνυσμα της συνισταμένης δύναμης. Η κατασκευή σβήνεται πατώντας στο κάτω κουμπί.

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/resultant_gr.htm
© Walter Fendt, November 2, 1998
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 18, 2005