Generátor

Ez az animáció a generátor működését mutatja be. Az áttekinthetőség kedvéért a rajzon csak a legfontosabb részeket tüntettük föl.

Az ábra jobb fölső részénél a megfelelő körre kattintva kiválaszthatjuk, hogy a váltóáramú (AC) generátort (kommutátor nékül), vagy az egyenáramú (DC) generátort (kommutátorral) akarjuk-e vizsgálni. A megfelelő gomb segítségével megváltoztathatod a forgatás irányát. A csúszkával a forgássebesség változtatható. A "Szünet / Folytat" gombok segítségével a szimuláció kimerevíthető és újraindítható. (Ez nem jelenti a mozgás valódi megállítását, hiszen ha az áramjárta keret forgását valóban megállítjuk, akkor a feszültség nullára esik. Inkább úgy kell elképzelni, mintha pillanatfelvételt készítenénk.)

A két fekete nyíl jelzi a mozgás pillanatnyi irányát. A kék nyilak a mágneses erővonalakat mutatják (a piros északi pólustól a zöld déli pólus felé irányul). Piros nyilak jelzik az indukált áram irányát (technikai áramirány).

 

 
Physics
Fizika

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14hu/generator_hu.htm
© Walter Fendt 1998. május 8.
© Serényi Tamás 2004. március 15.
Utolsó módosítás: 2004. május 22.

Köszönet Jürgen Giesennek és Mr. Teun Koopsnak az értékes tanácsaikért!