Elektromágneses rezgőkör

Ez a szimuláció egy elektromágneses rezgőkört ábrázol mely egy kondenzátorból (középen) és egy induktivitásból (tekercs, a jobb oldalon) áll. Az "Újra" gomb megnyomásával a kondenzátor lemezekre töltést viszünk, mégpedig a felsőre pozitív, az alsóra negatív töltést. Az "Indít" gomb megnyomásával a kapcsoló átvált és a rezgés elindul. Ugyanezzel a gombbal megállíthatjuk, majd folytathatjuk a szimulációt. Az animáció választásunktól függően tízszer vagy százszor lasabb a valóságosnál. A szövegmezők segítségével változtatható a kapacitás (100 mF-tól 1000 mF-ig), a tekercs induktivitása (1 H-től 10 H-ig) és az ellenállás (0 W-tól 1000 W-ig) valamint a telep feszültsége.

A kondenzátor elektromos mezőjét (piros) és a tekercs mágneses mezőjét (kék) a megfelelő erővonalak feltüntetésével jellemeztük. Az erővonalak sűrűsége arányos a megfelelő térerősséggel. A kondenzátor lemezein lévő töltés előjele is leolvasható az ábráról, valamint nyíl jelöli a technikai áramirányt.

Az ábra bal alsó részén egy digitális óra mutatja a rezgés kezdete óta eltelt időt. Az óra alatt olvasható a rezgésidő. A jobb alsó részen választásodtól függően az alábbi két diagramm egyike jelenik meg:
1. Az U feszültség (kék) és I áramerősség (piros) időfüggését ábrázoló diagramm.
2. Az energia megoszlását mutató diagramm.

 

 
Fizika
Fizika

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14hu/osccirc_hu.htm
© Walter Fendt 1999. október 23.
© Serényi Tamás 2004. április 1.
Utolsó módosítás: 2004. május 22.