កម្លាំងដំណោល​​នៅ​ក្នុង​អង្គ​ធាតុ​រាវ

កម្មវិធីនេះ បង្ហាញពី​ពិសោធន៏​ងាយមួយស្តី​អំពី "កម្លាំងដំណោ​ល​នៅក្នុងអង្គធាតុរាវ"​ ។​ ដុំអង្គធាតុ​ដែលព្យួរជាប់នឹង​​ជញ្ជីង​រ៉ឺស័រនោះត្រូវជ្រលក់ ទៅក្នុង​ធុងនៃ​អង្គធាតុរាវ ។​​ កម្លាំង​​​វាស់ដែល​ស្មើ​ទៅនឹងផល​សង​រវាង​ដំណោល​​ និង​ទម្ងន់​​នោះ​បាន​​ថយចុះ​ ។

អ្នកអាចដូរ​ (មាន​ការកំណត់ជាក់​លាក់​)​ តម្លៃ​លេខ​មុនដែល​មាន​ស្រាប់​​របស់ ​​​​ផ្ទៃបាត​ កំពស់​ និង​​ម៉ាស​មាឌបាន​​​ ដោយ​ប្រើ​ផ្ទាំង​ការ​ងារ​ពណ៌​បៃ​តង​​។ បន្ទាប់​ពី​អ្នកចុចពាក្យ​​ "ចូល" ហើយ​ ពេលនោះកម្មវិធីនឹងបង្ហាញ​តម្លៃ​​ថ្មីរបស់​ ជំរៅ​​ ផ្ទៃញែក​​​ ​ដំណោល​​ ទម្ងន់​ និង​ កម្លាំ​ង​​វាស់​។​​ ​សំទុះ​ទំនាញ​​នៃ​ g = 9.81 m/s2 បាន​​កំណត់​ទុក​មុនស្រាប់​​។​

​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ឃើញ​ពាក្យ​ "ហួស​កំរិត​​អតិបរិមា​​!​"​ ​(អក្សរ​ពណ៌​ក្រហម) អ្នកត្រូវ​​ជ្រើស​រើសកម្រិត​គណនា​ឲ្យ​សមល្មម​។​​

គោល​ការណ៏​អាកស៊ីម៉ែត ​៖
ដំណោលមាន​ទហំ​​​ស្មើ​នឹង​ទម្ងន់នៃអង្គធាតុ​រាវរឺឧស្ម័នដែល​ញែកចេញ។​​
 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/buoyforce_kh.htm
© Walter Fendt, April 19, 1998
Last modification: August 17, 2010