ចំណាំង​ផ្លាត​ និងចំ​ណាំង​បែរ​នៃ​រលក​ពន្លឺ​​
(បក​ស្រាយ​​ដោយ​គោល​ការណ៏​​ហ៊ុយ​គែន)

កម្មវិធី​នេះ​ ជា​មេ​រៀន​មួយ​ដែលបង្ហាញពី​ចំណាំង​ផ្លាត​ និង​ចំ​ណាំង​បែរ​នៃ​រលកពន្លឺ ​​តាម​​គោល​ការ​ណ៏​ ហ៊ុយ​គែន​។​ ផ្ទាំង​អត្ថបទ​ពន្យល់​អំពី​បទ​បង្ហាញ​ក្នុង​ជំហាន​និមួយ​ៗ​ដូចមានខាង​ក្រោម​។​ នៅ​ពេល​​ជំហាន​មួយចប់​ សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ ​​"​ជំហាន​បន្ទាប់" ! ។​ អ្នក​អាច​បញ្ឈប់​ និងបន្ត​​​ពិសោធន៏​នេះ ​ដោយ​ប្រើផ្ទាំង​ពាក្យ​ "ផ្អាក​ / បន្ត" ។​ ប្រអប់​តម្លៃ​លេខបី​ អាចអោយ​អ្នក​កំណត់​ពី​ សន្ទស្សន៏​ចំណាំង​បែរ​​​នៃ​មជ្ឈដ្ឋាន​ទាំង​ពីរ​​ ​និង​មុំចំណាំង​​ប៉ះ​។ ​មជ្ឈដ្ឋាន​​ទាំង​ពីរ​ដែលមានសន្ទស្សន៏​ចំណាំង​បែរ​តិច​ជាង​ (ល្បឿន​វគ្គ​ធំ​ជាង​) មាន​ពណ៏​លឿង​​ និង​​មជ្ឈដ្ឋាន​​​ផ្សេង​ពី​នេះ​​ មាន​ពណ៌​ផ្ទៃ​មេឃ​៕​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/huygenspr_kh.htm
© Walter Fendt, March 5, 1998
Last modification: August 18, 2010