សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច ក្នុង​អង្គធាតុ​រាវ

ដំណើរការ​ពិសោធន៏​នេះ​បង្ហាញ​ពីសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច នៃ​​អង្គធាតុ​រាវ​ដែលត្រូវបាន​វាស់​ជាមួយ​ឧបករណ៏បំពង់​ម៉ាណូម៉ែត​មានរាង​ជាអក្សរ​ U ។ នៅ​​​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃថតពណ៌ក្រហម មានបំពង់តូច​មួយ​​​ដែលមានរាងមិន​ធម្មតា​តិច​ រឺ​ច្រើននោះអាស្រ័យ​លើ​សម្ពាធនោះឯង​។ ​ដូច្នេះ​សម្ពាខ្យល់ដែល​នៅ​ក្នុង​បំពង់​ភ្ជាប់មាន​ពណ៌​ផ្កា​ឈូក​នោះ​កើន​ឡើង​ដែល​អង្គធាតុ​រាវ​លិច​​នៅ​ក្នុង​នៅ​ផ្នែក​ចខាង​ឆ្វេង​នៃ​បំ​ពង់​រាង​អក្សរ​ U ហើយ​ងើប​ឡើង​វិញ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​។​ ការ​ធាក់ចេញ​ននៃ​កំរិត​អង្គធាតុ​​រាវ​នេះ​វាស់នូវ​សម្ពាធ​សន្ទនីយ​​ស្តាទិច​​។​

កំណត់​ចំណាំ​ ១​ : សន្មតថា​អង្គធាតុរាវ​នៅ​ក្នុ​ង​បំពង់​រាង​អក្សរ​ U និង​​នៅ​ក្នុង​​ធុង​​មាន​ដូចគ្នា​
​​កំណត់​ចំណាំ​ ​២​ : កត់សំគាល់​ថា​មាន​តែសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច នៃ​​អង្គធាតុ​រាវប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ចុះ​បញ្ជី​ មិន​​​មែន​​​សម្ពាធ​​​នៃ​​​ខ្យល់​ទេ។​​​

ចំណោទ​នៃ​ការ​ពិសោធ​នេះ​គឺជា​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​សម្ពាធ​​សន្ទនីយ​ស្តា​ទិច​ និង​​ជម្រៅ​។​ អ្នក​អាច​លើក​ឡើង​​ រឺ​ក៏​ដាក់ចុះ​ឧបករណ៏​ម៉ាណូម៉ែត​ដោយ​ការ​ទាញ​កូន​កណ្តុរ​។ នៅ​ផ្នែក​ខាង​ស្តាំ​ អ្នក​អាច​មាន​លទ្ធភាព​ជ្រើស​រើស​ប្រភេទ​អង្គធាតុ​រាវ​ជាច្រើន​​​​​​​។​ បន្ថែម​ជាង​នេះ​ទៅ​ទៀត​ អ្នក​អាច​សរសេរអំពី​តំ​លៃ​នៃ​ម៉ាស​មាឌ​ និង​ជម្រៅ​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង​ការងារ។​ នៅ​ខាង​ស្តាំ​ផ្នែក​ខាងក្រោមកម្មវិធី​នឹងបង្ហាញសម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិចដែល​បាន​វាស់​ (គិតជា​ hPaហិចតូប៉ាស្កាល់)​
{1 hPa = 1 ហិចតូប៉ាស្កាល់ = 100 Pa(ប៉ាស្កាល់) = 100 ​N/m2​ញូតុន/ម៉ែតការេ​}​

អ្នក​អាច​ឃើញ​សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច នៃ​​​ទឹកកើន​ឡើង​​ត្រឹម​ប្រហែល​ ១​ ហិចតូប៉ាស្កាល់​សំរាប់​ជំរៅ​ គិត​ជា​សង់​ទី​ម៉ែត​និមួយៗ​​​  ​។

រូបមន្ត​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺមាន​ភាព​ទូ​ទៅ​ជាង​​ ៖​

p​   =   g ρ h

p ... សម្ពាធសន្ទនីយស្តាទិច នៃ​​អង្គធាតុ​រាវ​
g ... សំទុះ​ទំនាញ​
ρ ... ម៉ាសមាឌនៃ​អង្គធាតុ​រាវ​
h ... ជម្រៅ

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/hydrostpr_kh.htm
© Walter Fendt, February 3, 1999
Last modification: August 17, 2010