ប្លង់ទេរ

កម្ម​វិធី​​នេះ​បង្ហាញ​នូវ​បំលាស់​ទី​នៅ​លើ​ប្លង់​ទេរ​ដែល​មាន​ល្បឿន​ថេរ​ និងកំលាំង​​​

"កំណត់សារ​ឡើង​វិញ​" បង្ហាញនូវការនាំដុំ​របា​ទៅ​កាន់​ទី​តាំង​ចាប់​ផ្តើម (នៅ​ខាង​ក្រៅ​រូប​ភាព) អ្នក​អាចចាប់​ផ្តើម​ រឺ​ក៏​បញ្ឈប់​​ និង​​បន្តការអនុវត្តនេះ​ ជាមួយ​នឹង​ប៊ូតុងពី​​ដទៃ​ទៀត។ អាស្រ័យដោយប៊ូតុង​វិទ្យុ​ដែល​បាន​ជ្រើសរើស​​ កម្មវិធីនេះ​នឹង​បង្ហាញពី​ជញ្ជីង​ដែល​អ្នកអាចអាន​កំលាំង​ចាំ​បាច់ រឺក៏​វ៉ិចទ័រ​នៃកំលាំង​ទម្ងន់ដែល​មាន​ពីរ​ផ្នែក (ស្រប​ និង​ធម្មតា​ទៅ​នឹង​ប្លង់​)​ កំលាំង​ធម្មតា​​ កំលាំងកកិត​ និង​កំលាំង​ចាំ​បាច់​សំរា​ប់​ការ​ផ្លាស់​ទី​។​

មុំ​ទេរ​ ទម្ងន់នៃ​ដុំ និង​មេគុណ​នៃ​ការ​កកិត​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរក្នុង​ដែនកំណត់់មួយ​​។​ កម្មវិធីនឹងគណនាទំហំ​នៃ​កំលាំង​ដែល​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ​។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា​

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/inclplane_kh.htm
© Walter Fendt, February 24, 1999
Last modification: August 17, 2010

កម្មវិធីនេះអភិវឌ្ឍតាមសំ​ណើរ​​របស់​​មហាវិទ្យា​ល័យ​អេស្បាញ José Villasuso.