គោល​ការណ៏​ឃ្នាស់

កម្មវិធីនេះបង្ហាញអំពី​ឃ្នាស់​ស៊ី​មេទ្រី​ដែល​មាន​ដុំ​ម៉ាស​និមួយ​ៗ​មាន​ទម្ងន់ 1.0  ញូតុន។​​ ដៃ​ទាំងពីរ​របស់​ឃ្នាស់​អាច​អាន​បាន​ពីចតុកោណកែង​ដែល​មាន​ពណ៌​​ ចតុកោណកែង​មួយ​ត្រូវនឹង 0.10 m។ ឃ្នាស់​មាន​លំនឹងនៅ​ពេល​ណា​ដែល​កម្មវិធី​ចាប់​ប្រតិបត្តិ។

អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​ដុំ​ម៉ាស​ថ្មី​ រឺ​ក៏ ដាក់​វា​ទៅ​និងកន្លែង​​ដទៃ​ទៀត​ដោយចុចប៊ូតុងហើយ​ទាញ​កូនកណ្តុរអោយជាប់។ ​ក្នុង​លំនាំ​ដូច​គ្នានេះ​ អ្នកអាចដកដុំ​ម៉ាស​ចេញដោយចុចលើដុំ​ម៉ាស​នោះ។​​

ឃ្នាស់​មាន​លំនឹង​កាល​ណាកំលាំង​ម៉ូម៉ង់ខាង​ឆ្វេង​សរុបស្មើ​​នឹង​​កំលាំង​ម៉ូម៉ង់ខាងស្តាំសរុប​
 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/lever_kh.htm
© Walter Fendt, November 2, 1997
Last modification: August 17, 2010


*បកប្រែ និង​វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរដោយ : សឿង ប៊ុនណា​​ * កាលបរិច្ឆេទបកប្រែ : កុម្ភៈ​ ២០១០​