កំលាំង​ឡូរិន

កម្មវិធី​នេះ​ បង្ហាញពី​កម្លាំងឡូ​រិ​ន​​ដែលមាន​អំពើ​ទៅ​លើ​​អង្គធាតុ​ចំលងមាន​ផ្ទុកចរន្ត​អគ្គិសនី​ដោយ​​យោល​ក្នុង​ដែន​ម៉ាញេទិចនៃមេ​ដែក​​​រាង​​ក្រចក​សេះ។

អ្នក​អាចបើក ឬ បិទ​ ចរន្ត ​នៅផ្នែកខាង​លើនៃ​ផ្ទាំងការងារ​ពណ៌​បៃតង ​("បើក​ / បិទ")។ ប៊ូតុ​ង​ពីរ​​ផ្សេង​ទៀត​ ("ចរន្ត ច្រាស"និង​ "ត្រឡប់​ មេដែក​") ​ដែល​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចរន្ត​នៃ​ដែនម៉ា​ញេ​ទិចតាម​លំដាប់​លំដោយ​។ ប្រសិន​បើ អ្នក​​ជ្រើស​រើសយក​​ប្រអប់ណាមួយដែល​មាន​​​នៅ​ខាង​មុខ​ពាក្យ​ ​ទិស​ដៅ​សន្មត​ចរន្ត (ព្រួញពណ៌​ក្រ​ហម​) ​ខ្សែដែន​ម៉ាញេទិច ​​​(ពណ៌​ខៀវ​)​​ និង​​ កំលាំង​ឡូ​រិន​ (ព្រួញ​ពណ៌​ខ្មៅ​) នោះកម្ម​វិធី​​នឹង​​បង្ហាញក្នុង​ពេល​នោះ​ដែរ​។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/lorentzforce_kh.htm
© Walter Fendt, June 1, 1998
Last modification: August 18, 2010