ដែន​ម៉ាញេ​ទិច​​មេ​ដែក

អ្នក​អាចអង្កេត​ដែន​ម៉ាញេ​ទិច​​មេ​ដែកបានតាម​រយៈ ម្ជុល​​​ត្រី​វិស័យ។ ប៉ូល​ម៉ាញេ​ទិច​ទាំង​ពីរ​ និងមុខ​​ម្ជុល​​​​​ត្រី​វិស័យ ត្រូវ​តំណាង​ដោយ​ពណ៌​ដូច​​ខាង​ក្រោម​៖​

ប៉ូល​​ជើង ពណ៌​ក្រហម​
ប៉ូល​​ត្បូង​ ពណ៌​បៃ​តង​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​ចលនា​ម្ជុល​​​​ម៉ា​ញេទិច​ដោយ​សង្កត់​លើ​កូន​កណ្តុរដាក់ឲ្យ​ចំ​ម្ជុល​ ពេល​នោះ​ខ្សែ​ដែន​ម៉ាញេ​ទិចពណ៌​ខៀវ​​នឹងលេច​ចេញ​ដោយ​កាត់​តាម​អ័ក្ស​​បណ្តោយ​នៃម្ជុល​​​​ត្រី​វិស័យ​។ ព្រួញពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យទិសដៅ​​ខ្សែ​ដែនម៉ា​ញេទិចដែលកំណត់​ថា​​ជា ទិស​ដៅ​បង្ហាញដោយ​ប៉ូល​ខាង​ជើង​​​របស់​ម្ជុលត្រី​វិស័យ។​​ ប្រ​សិន​បើ​អ្នក​ដូរ​ទី​តាំង​មេដែក ដោយ​ប្រើ​ផ្ទាំង​តូច​ពណ៌​ក្រ​ហម​​ ​ ទិស​ដៅ​នៃ​ខ្សែ​ដែន​នឹងច្រាស​​ត្រឡប់​​​​។​ អ្នក​អាច​លុប​ខ្សែ​ដែនបាន​ ដោយចុច​លើ​ផ្ទាំង​ការ​ងារ​ពណ៌ទឹក​សមុទ្រដែល​​មាន​ពាក្យ"​លុបខ្សែ​ដែន​"។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/mfbar_kh.htm
© Walter Fendt, April 20, 2001
Last modification: August 18, 2010