បំលាស់​ទីចំណោល

កម្មវិធី​នេះ​​បង្ហាញ​អំពី​បំលាស់​ទី​នៃ​ចំណោល។​

ប៊ូតុង​ "កំណត់​សារ​ឡើង​វិញ​" នាំ​ចំណោល​ទៅ​កាន់​ទីតាំ​ង​ចាប់​ផ្តើម​របស់​វា​​។ ​អ្នក​អាច​​ចាប់​ផ្តើម រឺបញ្ឈប់ និង​បន្ត​ដំណើរ​ពិសោធន៏​នេះ​ជាមួយនឹងប៊ូតុង​ដទៃទៀត។ ប្រសិន​បើ​អ្នក ​ជ្រើស​រើស "ចលនា យឺត" ចលនានឹង​យឺតជាង​១០​ដង។ អ្នក​អាច​កំណត់​(ជាមួយ​នឹង​ព្រដែន​ច្បាស់លាស់​)នូវ​តំ​លៃ​កំពស់ចាប់ផ្តើម​​ ល្បឿន​ចាប់​ផ្តើម មុំ​​ទេ​រ​ ម៉ាស​ និង​​សំទុះទំនាញ​។ ប៊ូតុង​វិទ្យុ​នឹង​ផ្តល់​លទ្ធភាពទំ​ហំ​មួយ​នៃ ទំហំ​ទាំង​ ៥​។​

ឥទិ្ធពល​នៃ​ការទប់​នៃ​ខ្យល់មិន​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ឡើយ​.

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/projectile_kh.htm
© Walter Fendt, September 13, 2000
Last modification: August 17, 2010

*បកប្រែ និង​វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរដោយ : សឿង ប៊ុនណា​​ * កាលបរិច្ឆេទបកប្រែ : ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ ២០១០​