ប្រពន័្ធ​រ៉ក

អ្នកអាចលើក​ចុះឡើងដុំ​អង្គធាតុ​ដោយ​ប្រើ​កូន​កណ្តុរ​។​ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុចលើ​កូនកណ្តុរ​ ជញ្ជីង​រឺស័រ​ និង​លេច​រូបរាង​​ឡើង​ដែលបង្ហាញពី​ភាព​​តឹងនៃ​ខ្សែ​​​។​ អ្នកអាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទម្ងន់​ដុំ​នោះ​​​ ហើយ​អាច​ព្យួររ៉ក​ដោយ​ប្រើ​ប្រអប់​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ។ការដាក់​បញ្ចូល​ដែលខ្ពស់​ជាង​ការកំណត់ជញ្ជីង​ ​រឺស័រ(10 N) នោះនឹងត្រូវ​បានដូរដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/pulleysystem_kh.htm
© Walter Fendt, March 24, 1998
Last modification: August 17, 2010

សូម​ថ្លែង​អំ​ណរ​គុណ​ជូន​ចំ​ពោះ​សាស្រ្តាចារ្យ ថា​ហា​ ម្ស៊ូហ្គីស​​ (សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមី​ស៊ីស៊ីពី​) សំ​រាប់​ការ​បក​ប្រែ!

*បកប្រែ និង​វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរដោយ : សឿង ប៊ុនណា​​ * កាលបរិច្ឆេទបកប្រែ : ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ ២០១០​