ចំណាំង​បែរនៃពន្លឺ​​

កាំ​​ពន្លឺ​ដែល​ជះ​ពីខាង​លើ​ផ្នែក​ឆ្វេង​ ប៉ះ​ផ្ទៃព្រំ​ខណ្ឌ នៃ​​មជ្ឈ​ដ្ឋាន​ទាំង​ពីរ​ ។ ​​(អ្នកអាច​ជ្រើស​រើសប្រភេទ​​រូបធាតុ​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ប្រ​អប់​ទាំង​ពីរ​) មជ្ឈ​ដ្ឋាន​ដែល​មាន​សន្ទស្សន៏​ចំណាំង​បែរធំជាងមាន​ពណ៌​ខៀវ​ និង​មជ្ឈដ្ឋាន​ផ្សេង​ទៀត​មា​នពណ៌​លឿង។​ អ្នក​អាច​កំណត់​កាំ​ចាំង​ប៉ះ​​​​ដោយ​ចុច​លើ​​កូន​កណ្តុរ​ រួច​ទាញវាឲ្យជាប់​។​ កម្មវិធី​​នឹង​បង្ហាញ​ពី​កាំ​ចាំង​បែ​រ​ និង​កាំចាំង​ផ្លាត​ រួម​ទាំង​គណនា​មុំ​ទាំង​​នោះផង​ដែរ​​។​​​

មុំ​ចាំង​ប៉ះ​ (ពណ៌ខ្មៅ)
មុំ​ចាំង​ផ្លាត​ (ពណ៌ខៀវ)
មុំ​ចាំង​បែរ​ (ពណ៌ក្រហម​)

សំគាល់: សន្ទស្សន៏ចំណាំង​បែរ​មាន​ភាព​ខុស​ប្លែក​គ្នា​តិចតួច​អាស្រ័យលើ​​ជំហាន​រលក។​ បាតុភូត​នេះ​ហៅ​ថា"បន្សាយ​ពន្លឺ​"​ ​​​។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/refraction_kh.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
Last modification: August 18, 2010