Problems?

If these applets don't work, please use the new HTML5 version.

Interferentie van licht bij een dubbele spleet

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 
Condition for a maximum:
 
d sin α  =  k λ

d ... afstand tussen de spleten
α ... hoek
k ... orde van de maxima (0, 1, 2, ...)
λ ... golflengte

 
Condition for a minimum:
 
d sin α  =  (k + ½) λ

d ... afstand tussen de spleten
α ... hoek
k ... orde van de minima (0, 1, 2, ...)
λ ... golflengte

 

 
Natuurkunde
Natuurkundige Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/doubleslit_nl.htm
© Walter Fendt, 7 oktober 2003
© Nederlandse bewerking: Henk Russeler (maart 2006)
Laatst aangepast op 8 december 2012