Electromagnetische golven

Deze animatie laat een electromagnetische golf zien en wel een vlak gepolariseerde golf, die zich voortplant in de positieve x-richting. De vectoren van het elektrisch veld (rood) lopen parallel aan de y-as, de vectoren van het magnetisch veld (blauw) lopen parallel aan de z-as.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Natuurkunde
Natuurkundige Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/emwave_nl.htm
© Walter Fendt, 20 september 2000
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 24 januari 2003