Speciale processen in een ideaal gas

 
Java runtime environment not installed or deactivated!

Je kunt de volgende wetten met deze simulatie testen:

Isobaar proces: constante druk V/T constant
Isochoor proces: constant volume p/T constant
Isotherm proces: constante temperatuur p·V constant

Deze drie wetten zijn bijzondere gevallen van de ideale gaswet:

p·V/T is constant.
 

 
Natuurkunde
Natuurkundige Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/gaslaw_nl.htm
Walter Fendt, 25 december 1999
Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 24 januari 2003