Hellend vlak

Deze Java applet toont een, met constante snelheid bewegend, blok op een hellend vlak. De bijbehorende krachten kunnen zichtbaar gemaakt worden.

De "Reset" knop brengt het blok in de beginsituatie (buiten het beeld). Je kunt de simulatie starten, stoppen en weer door laten gaan met de andere twee knoppen. Afhankelijk van de gekozen optie, toont de applet een veerunster of de krachtvectoren zoals de zwaartekracht met zijn twee componenten loodrecht op de helling en evenwijdig aan de helling, de normaalkracht, de wrijvingskracht en de trekkracht die nodig is voor de beweging.

De hellingshoek, het gewicht van het blok en de wrijvingscoŽfficiŽnt kunnen binnen zekere grenzen worden ingesteld. De applet berekent de groottes van de genoemde krachten.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Natuurkunde
Natuurkundige Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/inclplane_nl.htm
© Walter Fendt, 24 februari 1999
© Nederlandse bewerking: Teun Koops (juli 2000)
Laatst aangepast op 24 januari 2003