Problems?

If these applets don't work, please use the new HTML5 version.

Staande golf
(Verklaard d.m.v. superpositie met de teruggekaatste golf)

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Natuurkunde
Natuurkundige Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14nl/stwaverefl_nl.htm
© Walter Fendt, 9 juli 2003
© Nederlandse bewerking: Henk Russeler (maart 2006)
Laatst aangepast op 11 maart 2006