Teoria Bohra budowy atomu wodoru

 

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://wwwwalter-fendt.de/ph14pl/bohrh_pl.htm
© Walter Fendt, May 30, 1999
© Polski przekład: Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007