Siła wyporu w cieczach

Ten applet Javy pokazuje prosty eksperyment dotyczący wyporu w cieczach. Ciało zawieszone na wadze sprężynowej (siłomierzu) jest zanurzane w cieczy (przez przesuwanie myszką). W miarę zanurzania wartość siły wskazywanej przez siłomierz maleje (siłomierz pokazuje różnicę wartości siły ciężaru i wyporu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach):
- pole podstawy ciała
- wysokość ciała
- gęstość ciała
- gęstość cieczy
Zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Program uaktualni wtedy ciężar ciała i siłę mierzoną przez siłomierz. Przyjęto, że przyspieszenie ziemskie ma wartość  g = 9,81 m/s2. Zwróć uwagę, że w trakcie wprowadzania ciała do cieczy zmienia się wartość siły, wskazywanej przez siłomierz, a także informacje o zanurzeniu ciała, wypartej objętości cieczy, wartości siły wyporu i wartości siły mierzonej przez siłomierz. UWAGA: Gdy w lewym górnym rogu pojawią się słowa "Przekroczony zakres pomiarowy!", musisz zmienić zakres siłomierza.

Prawo Archimedesa:
Wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru wypartej przez ciało cieczy lub gazu.
 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/buoyforce_pl.htm
© Walter Fendt, April 19, 1998
© Polski przekład: Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007