Interferencja światła na podwójnej szczelinie

 

 
Warunek na powstawanie maksimum:
 
d sin α  =  k λ

d ... odstęp między szczelinami
α ... kąt
k ... rząd maksimum (0, 1, 2, ...)
λ ... długoś fali

 
Warunek na powstawanie minimum:
 
d sin α  =  (k + ½) λ

d ... odstęp między szczelinami
α ... kąt
k ... rząd minimum (0, 1, 2, ...)
λ ... długoś fali

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/doubleslit_pl.htm
© Walter Fendt, October 7, 2003
© Polski przekład: Bogusław Malański, Szymon Malański
Last modification: July 21, 2007