Fala elektromagnetyczna

Ta animacja pokazuje spolaryzowaną falę elektromagnetyczną, która rozchodzi się zgodnie ze zwrotem osi x. Wektory natężenia pola elektrycznego (w kolorze czerwonym) są równoległe do osi y, wektory indukcji magnetycznej (w kolorze niebieskim) są równoległe do osi z. Natężenie pola magnetycznego i wektor indukcji magnetycznej to wielkości fizyczne, charakteryzujące te pola.

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/emwave_pl.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007