Równowaga trzech sił

Prezentowane tu doświadczenie dotyczy równowagi trzech sił. Obciążniki zawieszone są na trzech związanych ze sobą linkach, z których dwie są przerzucone przez bloczki, obracające się bez tarcia. Trzy siły, zaczepione w węźle (przedstawiają je kolorowe wektory), są w równowadze.

W ramce możesz zmieniać wartości sił od 1 N do 10 N (po dokonaniu zmian wciśnij klawisz "Enter"!). Zauważ, że wartość każdej siły musi być mniejsza od sumy wartości dwóch pozostałych sił. Istnieje możliwość zmiany położenia obu bloczków i statywów przez przeciągnięcie myszką bloczków do momentu, gdy ciężarki dotkną podłoża. Uwaga: jeśli wartość którejś z sił nie pozwala się zmienić, podnieś odpowiedni bloczek do góry i spróbuj jeszcze raz.
Gdy zaznaczysz pole wyboru "Równoległobok sił", zostanie narysowany równoległobok sił zwróconych w lewo i w prawo w górę (strzałka czerwona i niebieska). Poniżej możesz odczytać kąty, jakie każda z tych dwóch sił tworzy z pionem.

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/equilibrium_pl.htm
© Walter Fendt, March 11, 2000
© Polskie opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007