Rozkład siły na składowe

Symulacja pokazuje w jaki sposób rozłożyć wektor (np. siły) na składowe wzdłuż dwóch wybranych wcześniej kierunków.

Długość, kierunek i zwrot wektora, który będziesz rozkładał możesz zmieniać przy pomocy myszy (ciągnąc za koniec wektora przy nasiśniętym klawiszu). Długość możesz także zmienić (albo tylko sprawdzić) w okienku na prawym panelu.

Podobnie (przy pomocy myszy lub okienek na panelu) możesz zmieniać kierunek osi, wzdłuż których będą działać składowe siły.

Po naciśnięciu klawisza "Znajdź składowe" zobaczysz w jaki sposób należy znajdować wektory (siły) składowe. W okienkach na panelu pokażą się też długości wektrorów składowych. Konstrukcję możesz wymazać klikając na klawisz "Wymaż składowe".

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/forceresol_pl.htm
© Walter Fendt, May 30, 2003
© Polski przekład: M.J. Krasiński
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007